Archimédes ze Syrákús

(asi 287–212 př. n. l.)

 


Řecký matematik, který přispěl k rozvoji matematiky, fyziky, mechaniky astronomie, působil na Sicílii. Jako první vyjádřil objem koule jako 2/3 objemu válce, kterému je tato koule opsána. Podařilo se mu určit hodnotu Ludolfova čísla π v rozmezí 3+10/71 a 3+1/7. Dále formuloval jaké síly působí na těleso v kapalině. Tato poučka vešla ve známost jako Archimédův zákon. Je považován za zakladatele hydrodynamiky a statiky těles (formuloval podmínky rovnováhy, těžiště těles a statický moment). Archimédes byl také činný jako vynálezce. Vynalezl mnoho praků, které byly použity při obraně města. Archimédovi se připisuje kolem 40 vynálezů, zmiňme například Archimédův šroub, šroubové čerpadlo nebo konstrukci planetária. Když do Syrakus vtrhli římští vojáci a Archimédes si cosi „čmáral“ klackem v zemi, přistoupil k němu římský voják a vyzval ho k souboji. Archimédes údajně povstal a rozkřikl se na něho „Noli tangere circulos meos“ (Nenič mi mé kruhy).


Slavní lidé Aldebaran Homepage