Ångström, Jöns Anders

(1814–1874)

   


Švédský fyzik a astronom. Narodil se v roce 1814 v rodině venkovského pastora v Lögdö. Na univerzitě v Uppsale studoval fyziku. V roce 1839 získal doktorát a od roku 1858 tam působil jako profesor. Zabýval se především studiem atomových spekter, mimo jiné v polárních zářích. Zkoumal také sluneční spektrum – zjistil přítomnost vodíku na Slunci. V roce 1870 se stal členem londýnské Královské společnosti. Zvýšil přesnost měření vlnových délek spektrálních čar na hodnotu 10–10 m. Proto je po něm pojmenována tato jednotka jako 1 Å = 10–10 m.


Slavní lidé Aldebaran Homepage