Anaxagorás

(500–428 př. n. l.)

  


Anaxagorás byl řeckým filozofem, který patřil k tzv. iónské škole. Byl pravděpodobně prvním zastáncem atomického Vesmíru – vesmíru složeného z mnoha opakujících se zárodků – atomů, kolem nichž je nekonečná prázdnota. Atomy jsou ze stejné látky, ale liší se velikostí a tvarem. Vesmír je řízen chováním atomů (potřebou, rozumem), nikoli bohy. Na Anaxagora navazuje Epikúros (341–270 př. n. l.) a další atomisté. Sám Anaxagorás slovo atom ještě nepoužíval, zárodky věcí označoval jako „spermata“.


Slavní lidé Aldebaran Homepage