Ampère, André Maria

(1775–1836)

  


Francouzský matematik a fyzik, který ukázal, že kolem vodiče protékaného proudem se nachází magnetické pole. Prováděl pokusy s natáčející se ručkou kompasu a zjistil vzájemný vztah mezi směrem proudu a magnetických silokřivek, který dnes nazýváme Ampèrovo pravidlo pravé ruky. Magnetismus vysvětloval pomocí elektrických proudů v molekulách. Zjistil, že cívka protékaná proudem (solenoid), se chová jako tyčový magnet. Také ukázal, že dva vodiče protékané proudem shodným směrem se přitahují, obráceně se pak odpuzují. Na jeho počest je pojmenována jednotka elektrického proudu (definovaná na základě silového působení dvou vodičů).


Slavní lidé Aldebaran Homepage