Ampère, André Maria

(1775–1836)

  


Francouzský matematik a fyzik, který ukázal, že kolem vodiče protékaného proudem se nachází magnetické pole. Prováděl pokusy s natáčející se ručkou kompasu a zjistil vzájemný vztah mezi směrem proudu a magnetických indukčních čar, který dnes nazýváme Ampèrovo pravidlo pravé ruky. Ukázal, že dva vodiče protékané proudem shodným směrem se přitahují, obráceně se pak odpuzují. Magnetizmus vysvětloval pomocí elektrických proudů v molekulách. Zjistil, že cívka protékaná proudem se chová jako tyčový magnet. Tento svůj vynález nazval solenoid. Vynalezl také elektrický telegraf. Byl samoukem, přesto se stal členem Francouzské akademie věd a profesorem na slavné pařížské polytechnice (École Polytechnique). Po Ampèrovi je pojmenována jednotka elektrického proudu ampér, Apmérův zákon a Ampérovo pravidlo pravé ruky.


Slavní lidé Aldebaran Homepage