Adams, John Couch

(1819–1892)

  


Anglický astronom, vyvinul numerickou integraci diferenciálních rovnic a matematicky v roce 1845 předpověděl z poruch Uranu polohu planety Neptun. Jeho výpočty byly ale ignorovány a jako podklad pro objev Neptunu posloužily výpočty Le Verriera. Neptun byl objeven 23. 9. 1846 v Berlínské observatoři Gallem. V roce 1866 ukázal, že meteorický déšť Leonidy souvisí s drahou komety. Precizně studoval pohyb Měsíce a zemský magnetismus.

Adams vystudoval St John's College v Cambridgi. Jako první získal v roce 1843 Smithovu cenu. Od roku 1859 byl profesorem astronomie a geometrie v Cambridgi a v roce 1861 byl jmenován ředitelem observatoře v Cambridgi.


Slavní lidé Aldebaran Homepage