Abel, Niels Henrik

(1802–1829)


Mimořádně nadaný norský matematik, který se narodil ve známé politické rodině (otec byl poslancem parlamentu). Své pedagogy zaujal již za studií brilantním řešením problémů. Po smrti otce přišla rodina o prostředky a na mladého Abela se ve škole pořádaly sbírky. Abel dokázal, že algebraická rovnice 5. stupně nemá analytické řešení vyjádřitelné za pomoci odmocnin. Zabýval se teorií grup, symetriemi, integrálními transformacemi, řadami a eliptickými funkcemi. Je po něm pojmenována Abelova grupa (komutativní grupa, kde ab = ba), Abelova intergrální transformace pro válcovou symetrii, Abelovo kritérium konvergence řady, Abelova sumace (přepis řady ze součinu členů dvou řad) a od roku 2002 je udělována Abelova cena. Abel zemřel velmi mladý na tuberkulózu. Zpráva o udělení profesury na Univerzitě v Berlíně dorazila několik dní po Abelově smrti.


Slavní lidé Aldebaran Homepage