Aldebaran bulletin

Týdeník věnovaný aktualitám a novinkám z fyziky a astronomie.
Vydavatel: AGA & Štefánikova hvězdárna v Praze
Číslo 19 (vyšlo 10. května, ročník 2 (2004)
© Copyright Aldebaran Group for Astrophysics
Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno.
ISSN: 1214-1674,
Email: bulletin@aldebaran.cz

Hledej

Safír – suchá voda

Petr Kulhánek

Dne 13. dubna 2004 uviděli Američané v pořadu "Dobré ráno Ameriko" televizního kanálu ABC na vlastní oči zvláštní věc: kapalinu, která na první pohled vypadala jako voda, ale nepoškozovala předměty do ní ponořené. Dave Pelton, zástupce společnosti Tyco Fire and Security ponořil do akvária s kapalinou knihu, která po vyjmutí nebyla poškozena a během několika sekund se v ní dalo opět listovat. Největším kouskem, který jistě ocenili američtí diváci, byl notebook ponořený do kapaliny. Po vytažení notebook normálně fungoval.

  

Kniha vnořená do akvária s kapalinou je po vytažení nepoškozená

  

Notebook po vytažení z akvária funguje.

Protipožární systém ANSUL® SAPPHIRE™ Suppression System

Předváděná kapalina má obchodní označení NOVEC 1230 a z chemického hlediska jde o sloučeninu CF3CF2C(O)CF(CF3)2. Sloučenina je známa již několik let, ale praktického využití dosáhla až nyní. Výborně se totiž hodí k likvidaci požárů. Společnost Ansul Inc. vyvinula v roce 2003 nový protipožární systém ANSUL® SAPPHIRE™ Suppression Program, který k hašení využívá zmíněnou kapalinu. Systém je mimořádně výhodný pro automatické hašení požárů (například ze stropních rozprašovačů). Nová látka nepoškodí zařízení místnosti tak, jak tomu dosud bylo u vodních systémů. Zejména nepoškozuje elektroniku a tisky. Využití se očekává v nemocnicích, telekomunikačních centrech, skladech vojenské techniky, muzeích, knihovnách a obchodních domech.

Další výhodou nové látky je, že naprosto nenarušuje ozónovou vrstvu a poločas rozpadu na běžné sloučeniny je pouhých 5 dní. Kapalina Sapphire, jak se jí začalo říkat podle názvu protipožárního systému, je tak z ekologického hlediska mimořádně šetrná a lze předpokládat její rychlé rozšíření jako základní složky protipožárních systémů.

Účinek nové kapaliny na oheň. Nalevo rozprašovací mechanismus
stříká kapalinu. Po minutě je oheň udušen. Zdroj: televize ABC.

Základní parametry kapaliny NOVEC 1230
Složení látky NOVEC 1230 CF3CF2C(O)CF(CF3)2
Molekulární hmotnost 316,4
Bod varu (za normálního tlaku) 49,2 °C
Bod tuhnutí −108 °C
Hustota kapaliny (za normálního tlaku) 1,6 g/cm3
Hustota páry (za normálního tlaku) 0,0136 g/cm3
Viskozita při 0 °C 5,6×10−3 St
Viskozita při 25 °C 3,9×10−3 St
Rozpustnost vody v kapalině NOVEC 1230 pod 0,001 hm. %
Relativní permitivita při 25 °C (vzhledem k N2) 2,5

Odkazy

Valid HTML 5 Valid CSS!

Aldebaran Homepage