Aldebaran bulletin

Týdeník věnovaný aktualitám a novinkám z fyziky a astronomie.
Vydavatel: AGA & Štefánikova hvězdárna v Praze
Číslo 42 (vyšlo 20. října, ročník 1 (2003)
© Copyright Aldebaran Group for Astrophysics
Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno.
ISSN: 1214-1674,
Email: bulletin@aldebaran.cz

Hledej

Objev uhlíkatých solí na Marsu

Marek Jasanský

Na Marsu byla nedávno vůbec poprvé objevena malá množství nerostů z uhlíkatých solí. Tento objev by mohl vědcům umožnit lépe porozumět vývoji planety a podpořit tak jejich úsilí zjistit, zda jsou na Marsu podmínky vhodné k udržení života.

Joshua Bandfield a jeho kolegové z Arizonské státní univerzity zkoumali na povrchu Marsu částečky schopné odrážet a absorbovat infračervené záření. Vědci zjistili, že tyto částečky jsou velmi podobné uhličitanům s příměsí hořčíku, které se vyskytují i na Zemi.

Marťanská prachová bouře. Oblak prachu
obklopoval povrch planety několik měsíců.

Uhličitany vznikají za přítomnosti kapalné vody a oxidu uhličitého a mohou proto být považovány za důkaz někdejší existence vody na Marsu. Vědci již dříve zjistili přítomnost uhličitanů na meteoritech pocházejících z Marsu, jejich přítomnost přímo na povrchu planety však byla objevena poprvé.

Bandfield a jeho spolupracovníci použili tepelný emisní spektrometr (TES) umístěný na povrchu sondy Mars Global Surveyor. TES může měřit spektra záření odrážená pod různými úhly. Tato technika umožňuje sledovat jednu oblast skrz různou tloušťku atmosféry a tak odlišit povrchovovou a atmosférickou část záření. Arizonský tým nalezl anomálii ve spektru v blízkosti vlnové délky 7 mikronů a porovnával ji se spektry různých nerostů vyskytujících se na Zemi. Pouze spektra směsí obsahujících uhličitany odpovídala spektrům z Marsu (viz graf).

spektra

Spektra prachu z Marsu a ostatních nerostů.

Vědecký tým také objevil, že uhličitany jsou plošně rozšířené v povrchovém prachu, podobně jako například vodní kámen (uhličitan vápenatý) v bazénu, nemají žádný ohraničený zdroj. "To dokazuje, že na povrchu Marsu v minulosti byly rozsáhlé vodní plochy," říká Bandfield. "Navíc je možné, že Mars měl dříve v atmosféře ještě více oxidu uhličitého než dnes. Oxid uhličitý se mohl transformovat právě do uhličitanů," dodává.

Banfieldova skupina nyní doufá, že se jí podaří ještě přesněji charakterizovat nerosty, které nalezla. K tomu by jí měl pomoci mini-TES na marťanském průzkumném vozidle (Mars Exploration Rovers) vyvinutém v NASA.

Odkazy

Valid HTML 5 Valid CSS!

Aldebaran Homepage