Aldebaran bulletin

Týdeník věnovaný aktualitám a novinkám z fyziky a astronomie.
Vydavatel: AGA & Štefánikova hvězdárna v Praze
Číslo 37 (vyšlo 15. září, ročník 1 (2003)
© Copyright Aldebaran Group for Astrophysics
Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno.
ISSN: 1214-1674,
Email: bulletin@aldebaran.cz

Hledej

Černá díra v centru Galaxie

Karel Řezáč

Již v roce 1974 byl objeven Brucem Balickem a Bobem Brownem radiový a infračervený zdroj v centru Galaxie, nazvaný Sgr A. Objekt byl pozorován s pomocí radiointerferometrické soustavy VLBA a Keckova dalekohledu (Andrea Ghez, University of California). Zjistilo se, že je obklopen hustou hvězdokupou, z rotace hvězd vyplynula hmotnost objektu cca 2,5×106 MS, horizont událostí se odhaduje na 1/20 AU, musí tedy jít o černou díru.

V posledních několika letech (od roku 2000) se podařilo získat několik nových informací o středu naší Galaxie pomocí rentgenové sondy Chandra. Následující snímky ukazují výsledky dvou pozorování, díky kterým bylo zjištěno, že objekt Sgr A jsou vlastně dva objekty. První obrázek ukazuje supernovu, která byla pojmenována Sgr A East. Snímek byl pořízen 1.2.2001 a je na něm zobrazena plocha o šířce 8.4′. Druhý snímek ukazuje detail středu, kde můžeme vidět samotné centrum Galaxie – obří černou díru pojmenovanou Sgr A*. Snímek je z 14.1.2000 a je na něm zobrazena plocha o šířce 1.4′. Na obou snímcích je zobrazena intenzita rentgenového záření.

  

Několik vědeckých skupin se snažilo zjistit, kolik „váží“ samotná obří (supermasivní) černá díra. Dnes jsou známé dvě metody. K první je potřeba snímek s velikým rozlišením, ze kterého se spočítá hmotnost černé díry díky množství okolních objektů. Množství objektů se usuzuje ze svítivosti celé Galaxie. Druhý způsob „vážení“ vychází z pozorování oběhu hvězd blízkých středu Galaxie. Pro toto měření byly vybrány hvězdy s oběhem 15,2 let (jejich vzdálenost od středu je 17 světelných hodin). Z několikaletého pozorování byla spočítána hmotnost na (3,7±1,5)×106 MS.

K určení polohy středu Galaxie lze také použít dvě metody. První vychází také z pohybu blízkých hvězd a druhá vychází z hledání zdroje rentgenových paprsků. Z obou těchto měření vychází, že centrum naší Galaxie se shoduje s radiovým zdrojem Sgr A, což je známo už déle.

Na závěr ještě jeden snímek širšího okolí centra Galaxie. Opět je pořízen sondou Chandra, plocha je 400×900 světelných let a barva znázorňuje energii - červená (nízká), zelená (střední), modrá (vysoká).

Logo sdružení Aldebaran

Odkazy

Valid HTML 5 Valid CSS!

Aldebaran Homepage