Aplety Aplety

Magnetozvukové vlny

Lukáš Kroupa, FEL ČVUT, 2001

Pokud způsobíte ve vodě nebo ve vzduchu nějaký rozruch, budou se v homogenním prostředí zvukové vlny šířit v kulových vlnoplochách. Kinetická energie uspořádaně kmitajících molekul přelévá s tlakovou energií chaotického pohybu. Charakteristickou rychlostí je rychlost zvuku. Úplně jinak situace vypadá v ionizovaném prostředí (plazmatu) s přítomným magnetickým polem. Magnetické pole do látky vnáší přirozenou anizotropii a nízkofrekvenční magnetozvuková vlna se štěpí hned na tři vlnoplochy. Kinetická energie molekul přelévá částečně do hydrostatického tlaku a částečně do magnetického tlaku a kombinací vzniká více možností. Přelévání kinetické a magnetické energie odpovídá Alfvénova rychlost a přelévání kinetické a tlakové energie odpovídá normální rychlost zvuku. Vytvoří se tři vlnoplochy: Alfvénova, rychlá magnetozvuková a pomalá magnetozvuková. Zkuste zmenšit magnetické pole na nulu a uvidíte normální kulovou vlnoplochu. Zkuste zvětšovat magnetické pole tak, aby Alfvénova rychlost překročila rychlost zvuku. Obraz vlnoploch se výrazně změní. Návod ke spuštění apletů je na úvodní straně.

Spuštění selhalo. Zkontrolujte instalaci Java pluginu.
Aldebaran Homepage