Aplety Aplety

Vlny na vodě

Michal Hapala, FEL ČVUT, 2007

Aplet simuluje vlny na vodní hladině. Nejprve musíte předdefinovat jednotlivé vlny. Zvolte vlnu v levém horním poli a posuvníky napravo definujte její vlnovou délku, frekvenci a amplitudu. Stisknutím tlačítka ENABLE se spustí simulace. Myší si můžete zvolit pozici vykreslování jedné pohybující se částice. Vlnění na vodě není podélné ani příčné a u vlny jediné vlnové délky dochází k pohybu po kružnici. Zvolte si více vln, všechny umožněte a sledujte komplikovanější pohyb vodní hladiny vzniklý složením několika vln. Návod ke spuštění apletů je na úvodní straně.

Spuštění selhalo. Zkontrolujte instalaci Java pluginu.
Aldebaran Homepage