Aplety Aplety

Vlastnosti vln

Martin Žáček, FEL ČVUT, 1999

Aplet simuluje skládání vln se zadanou frekvencí a vlnovým vektorem. Bod (ωk) v levém diagramu reprezentuje vlnu se zadanou úhlovou frekvencí ω a vlnovým vektorem k. V pravém diagramu můžete sledovat animaci složené vlny. Návod ke spuštění apletů je na úvodní straně.

Spuštění selhalo. Zkontrolujte instalaci Java pluginu.
  • Kliknutím do oblasti grafu vytvoříte novou vlnu, reprezentovanou dvojicí hodnot ω a k.
  • Stiskem INSERT nebo kliknutím do levého diagramu vytvoříte novou vlnu.
  • Kliknutím se současným podržením klávesy Ctrl označujete další vlny.
  • Klávesou 'a' lze označit všechny vlny najednou.
  • Kliknutím kamkoliv mimo levý diagram nebo klávesou ESCAPE zrušíte označení vln.
  • Stisknutím DELETE vymažete všechny označené vlny; mazat lze rovněž myší při stisknutém DELETE.
  • Kurzorovými šipkami, resp. kliknutím na vlnu a tažením posouváte vlny v diagramu; lze posouvat více vln, je-li při stisku myši drženo Ctrl a jsou-li vlny označeny.

Aldebaran Homepage