Aplety Aplety

Spektrální charakteristiky prvků

Jan Prach, FEL ČVUT, 2003

Na této stránce se budeme zabývat spektrálními charakteristikami prvků.

Každý atom se skládá z atomového jádra a obalu. Jádro je tvořeno protony a neutrony. Obal je tvořen elektrony. Elektrony v obalu mají určité diskrétní energetické hladiny. Přechod elektronu z nižší energetické hladiny na vyšší je možný pohlcením fotonu o energii rovné rozdílu energetických hladin. Obdobně je přechod elektronu z vyšší energetické hladiny do nižší je doprovázen vyzářením fotonu. Vztah mezi energií fotonu a jeho vlnovou délkou je dán vztahem E = ħω. Proto rozdíl dvou možných diskrétních energií elektronu v atomu odpovídá vyzářenému/pohlcenému fotonu určité vlnové délky. Říkáme, že má atom na této vlnové délce, resp. frekvenci (neboť frekvence f je f = c/λ) spektrální čáru. Relativní intenzita spektrální čáry odpovídá pravděpodobnosti, že bude vyzářen foton s danou frekvencí, tj. že nastane přechod elektronu mezi energetickými hladinami jejichž rozdíl odpovídá energii fotonu o dané vlnové délce. Podrobný návod ke spuštění apletů naleznete na úvodní straně.

Ovládání

Aplet

Spuštění selhalo. Zkontrolujte instalaci Java pluginu.
Aldebaran Homepage