Aplety Aplety

Lissajousovy obrazce

Jan Hnátek, FEL ČVUT, 2000

Návod ke spuštění apletů je na úvodní straně. Lissajousovy obrazce jsou křivky, které dostaneme při skládání dvou navzájem kolmých kmitů. Podíl frekvencí je určující veličinou pro tvar Lissajousových křivek. Pokud jsou obě frekvence racionální čísla, jde o uzavřenou křivku. Pokud je alespoň jedna z frekvencí iracionální, křivka uzavřená nebude. Vzhledem k tomu, že na počítači nelze pracovat s iracionálními čísly s nekonečnou přesností, mohl jsem předpokládat, že půjde vždy o uzavřenou křivku. Je zřejmé, že při "velké nesoudělnosti" zadaných frekvencí dojde postupně k zaplnění celého zobrazovacího prostoru (toto závisí samozřejmě na velikosti okna aplikace, stále je zde však limit rozlišení obrazovky). Doporučuji zadat například frekvence [16; 16.01] s fázovým rozdílem π/2.

Vstupy: frekvence jsou na posuvných jezdcích omezeny od 0 do 50, textová pole omezena nejsou, a to ani pro ostatní parametry. Fáze jsou zadávány ve stupních (0...360). Výstup: je svým způsobem samoopravovací, takže při zadání „šílených“ frekvencí může zpočátku dojít k několikanásobnému nakreslení špatných křivek a přemazání.

Spuštění selhalo. Zkontrolujte instalaci Java pluginu.
Aldebaran Homepage