Aplety Aplety

Heavisideovo pole

Milan Petrík, FEL ČVUT

Aplet znázorňuje elektrické a magnetické pole v okolí pohybujícího se náboje. Tvar pole se nejlépe odvodí pomocí Lorentzovy transformace mezi soustavou náboje, kde je pole Coulombovo a pohyblivou soustavou. Odvození najdete v učebních textech Fyzika II. Na vodorovném jezdci si nastavte rychlost letícího náboje. Magnetické pole se objeví až při nenulové rychlosti. Na svislém jezdci si nastavte, jak daleko od osy pohybu pozorujete magnetické pole. Podrobný návod ke spuštění apletů naleznete na úvodní straně.

Spuštění selhalo. Zkontrolujte instalaci Java pluginu.
Aldebaran Homepage