Aplety Aplety

Gravitační ohyb světla

Ondřej Pšenčík, FEL ČVUT

Applet simuluje ohyb paprsku v okolí gravitačního tělesa, to je reprezentováno černým kruhem uprostřed kreslící plochy.  Hmotnost tělesa je možno měnit posuvníkem v pravé části appletu; zároveň se vykreslují příslušné dráhy. Tažením lze měnit pozici tělesa. Pozice zdroje paprsku je dána křížkem, s ním je přitom možno pohybovat po ploše. Směr paprsku je dán šipkou, přičemž konec šipky lze uchopit a směr příslušně změnit. Vykreslení paprsků se spustí stisknutím tlačítka START. Podrobný návod ke spuštění apletů naleznete na úvodní straně.

Spuštění selhalo. Zkontrolujte instalaci Java pluginu.
Aldebaran Homepage