Aplety Aplety

Vypařování černých děr

Tomáš Zanka, FEL ČVUT

Do textového pole zapište požadovanou hodnotu (hmotnost nebo čas), pokud nastavujete hmotnost, zvolte též jednotky (kg, násobky hmotnosti Slunce a Země). Zvolte, co chcete nastavit (počáteční hmotnost nebo pozici ukazatele) a stiskněte tlačítko "Set". Pozici ukazatele lze jednoduše nastavit také kliknutím levým tlačítkem myši v oblasti grafu.  Tlačítko "Animate!" slouží ke spuštění animace, při kterém ukazatel sám projde celým vývojem černé díry.

Výstupy tvoří hmotnost (kg/Ms/Mz), poloměr (m/mm/km), teplota (K) a intenzita záření (W/m2).

Jelikož černé díry září citelně mimo viditelné spektrum slouží barva černé díry jen pro ilustraci. Za zmínku stojí fakt, že pokud vypnete korekce v apletu (viz. parametry apletu) zjistíte, že ke znatelným změnám teploty (a intenzity) dochází až v posledních cca 5% vývoje. Konec má charakter výbuchu (obrovský nárůst teploty a intenzity v krátké době). Návod ke spuštění apletů je na úvodní straně.

Spuštění selhalo. Zkontrolujte instalaci Java pluginu.
Aldebaran Homepage