SEMINÁŘ MAJITELŮ A KONSTRUKTÉRŮ
AMATÉRSKÝCH DALEKOHLEDŮ (2002)Ve dnech 18.10 až 20.10. se konal "Seminář majitelů a konstruktérů amatérských dalekohledů" v Rokycanech organizovaný Hvězdárnou v  Rokycanech. Akce se z naší skupiny Aldebaran zúčastnili Petr Kulhánek a Pavel Břichnáč, který je autorem fotografií. Přinášíme krátkou obrazovou reportáž, která je ale nutně jen pohledem z našeho zorného úhlu.