Plasma and astronomical workshop 6

Hvězdárna Zlín
16. - 18. 4. 2004Tato stránka vznikla jako pohled na pracovní setkání PAW 6 očima jednoho z účastníků. PAW je zkratka Plasma and Astronomical Workshop. Také je to anglicky pracka, což je ve znaku tohoto setkání. Na této stránce najdete různé mapy, grafy a pár odkazů vztahujícíh se k akci.

Účastníci:
Petr, Karel, Michal, Milan, Martin, Ivan, Vavra, Lukáš, Marek, Honza, Klára, Vašek, Pavel, v pátek několik zájemců o Petrovu veřejnou přednášku o sondě Gravity Probe B a po ní ještě členové naprosto úžasné kapely a pár posluchačů.


Popis akce:

Pátek:
Přesun účastníků, jízdních kol a materiálu probíhal třemi auty, některá kola byla na zahrádkách, některá v kufru Petrova auta. Časově to probíhalo stručně řečeno takto: Plánovaný odjezd z Prahy: 12:30, skutečný odjezd: 13:00.
Plánovaný příjezd do Zlína: 17:00, příjezd posledního auta do Zlína: 18:15.
Šlo o naše auto, řídil Venca, na střeše jsme měli tři kola a bylo potřeba jet tak, aby jejich počet zůstal po celou cestu stále zachován. Netušili jsme ale, že z Otrokovic do Zlína bude tak ucpaná silnice. Pointa mého líčení spočívala v tom, že v 18:00 měla začít na Zlínské hvězdárně Petrova přednáška pro veřejnost a datový projektor byl v našem autě. Účastníci však měli pochopení, byli to trpěliví a inteligentní lidé, jinak by na takovou přednášku totiž ani nepřišli. Petr měl přednášku na téma sonda Gravity Probe B. Velice aktuální téma, že to tak skutečně je jsem si uvědomil tehdy, že teprve až tři dny po Petrově přednášce vyšel na toto téma článek v Nature Science Update. Také vyjde příští týden na toto téma bulletin.

Sobota:
Po snídani následoval krátký cyklovýlet. Zpočátku se zdálo, že bude pršet ale počasí se trochu umoudřilo, tak jsme vyrazili. Tedy první skupina vyrazila. Ve druhé skupině jsem se nacházel jen já s tím, že druhá skupina vyrazí později a pojede rychleji. Došlo k tomu po kuriozních událostech s klíčem od Petrova auta, který si půjčil Honza, následkem čehož ještě ráno půl hodiny před odjezdem na výlet nebylo známo, kde se klíče nacházejí. Varianta Honzy byla: klíč jsem dal Petrovi do ruky. Varianta Petra byla: klíč si Honza půjčil ale ještě mi ho nevrátil. Bohužel v něm zůstala zamknutá moje brašna na kolo, v níž bylo nářadí a hlavně duše, kterou jsem potřeboval nahradit ucházející duši v mém předním kole. Vyrazil jsem asi 25 minut za první skupinou, z Lešné jsme již pokračovali společně. Urazili jsme celkem 39,2 km, a překonali celkové převýšení 964 m.

Mapy:
[ 1:50 000 ][ mapa města ][ automapa ][ Expedia ]

Grafy:
převýšení podle času a vzdálenosti, rychlost podle času a vzdálenosti

Poznámky: Všimněte si, že GPS dává perfektní výsledky v otevřené krajině (cyklostezka podél řeky v jihovýchodní části mapy města) do doby, než se projíždělo sídlištěm. Honza toto komentoval otázkou zda jsem se při jízdě na kole koupal. Také je vidět pár dalších "úletů", v údolíčku Zážlebí nad Lešnou a v lese za odbočkou na Ostratu (vše na mapě 1:50 000).

Večer následovaly přednášky, které měly být původně ve dvou dvouhodinových blocích. Prosadily se však dvě přestávky, rozdělující přednášky na bloky tři. Ke konci přednášek přijela Klára. Hodně pozdě večer, téměř v pokročilé noci, Ivan uskutečnil pro pár zájemců kteří ještě byli vzhůru, noční prohlídku hvězdárny. Viděli jsme tak hlavní "kopuli" s odsunutelnou střechou a rekonstruovaným dalekohledem, fotolaboratoř, sklad dalekohledů, dozvěděli jsme se spousty zajímavostí z hostorie hvězdárny, přístrojového vybavení a o provozu. Bylo to zajímavé a vzhledem k účelu budovy mi přišlo adekvátní, že prohlídka probíhala v noci. To bývá totiž pobyt na hvězdárnách nejzajímavější.

Neděle:
V neděli byla na programu další, ranní část přednášek, poté cyklovýlet, tentokrát na jih od Zlína, večer poslední přednáška Ivana Havlíčka a odjezd do Prahy. Já jsem se programu prakticky celý den neúčastnil neboť jsem mapoval asi 5 km severně od Zlína les. Spíš než mapoval by bylo vhodnější napsat, že jsem se prakticky seznamoval s používáním přesných geodetických GPS přístrojů firmy Ashey. Měla je zapůjčené kamarádka, se kterou jsem se seznámil na orientačních závodech před týdnem ve Zlatých horách a protože mě GPS velmi zajímají (jinak by asi vůbec nevznikla tato stránka) a kamarádka zas potřebovala někoho, kdo bude v lese s ní a pomůže ji se semestrálkou (studuje totiž geografii na přírodovědě), vznikla tato spolupráce. Použití je totiž takové, že tyto profesionální přístroje měří vždy ve dvojici, sbírají v témže čase všechna dostupná hrubá data z družic a až po měření se v tak zvaném postprocessingu za pomocí speciálního software data vyhodnotí. Takže k měření jsou potřeba nejméně dvě osoby. Při měření statickou metodou je pak udávaná přesnost 5 mm + 1 ppm. Odměření jednoho geodetického vektoru trvá 20-30 minut takže když jsme takto odměřili 7 bodů, dost dlouhou dobu to trvalo. Abych naznačil, že to není tak jednoduché, když jsme totiž vyrazili do lesa k výchozímu geodetickému bodu, kamarádka vyšla se stativem přes rameno a s velkým batohem, objemu tak asi 50 l. Já v ruce tu svou turistickou GPS a na můj dotaz, kde že má ona tu svou, odpověděla: "no přeci v tom batohu" a proč jako že se ptám :-)). Skutečně to byly dvě středně velké modré kufříky, oba zaplňující celý batoh na zádech, v každém byla jedna měřící sada, tj. antéma, kabely, všelijaká raménka a držáky. Jedno odměření znamenalo celou sadu rozložit, sestavit, vyvážit do vodorovna, odměřit výšku antény speciálním metrem, zadat pár výchozích dat do přístroje a pak teprve začít měřit. Měření proběhlo úspěšně, zdaleka jsme však nestihli vše, co jsme chtěli stihnout. V 17:15 jsem se vydal zpět na hvězdárnu.

Odjezd do Prahy proběhl v pohodě. Bylo nás o jednoho méně, protože Honza odjel již v neděli ráno vlakem. Cesta proběhla standardním způsobem za mnohem příznivějšího provozu než v pátek. Odjížděli jsme v 19 hodin. Podívejte se na mapy a grafy. U mapky Brna je vidět, kde jsme přejížděli dálnici k pumpě a brali benzín. Cílový bod pro mě a tím pádem i pro GPSku byla Budějovická v Praze 4. Výběr map je víceméně částečně náhodný, částečně když mě něco zaujalo ale nebudu už noc podrobněji komentovat, každý si na mapách najde něco zajímavého sám. Odměřená délka byla 297,2 km, celkové převýšení 1850 m.

Mapy:
[ celá trasa ] [ 1:50 000 Zlín a okolí ] [ Zlín, mapa města ] [ automapa ] [ Expedia ] [ okolí Prahy, 1:100 000 ] [ okolí Brna, 1:50 000 ]

Grafy:
převýšení podle času a vzdálenosti, rychlost podle času a vzdálenosti


Odkazy:

[ PAW 6 - oficiální stránka ] [ Zlínská astronomická společnost ] [ Hvězdárna Zlín na www.astro.cz ]


autor stránky: Martin Žáček 19.4.2004