Ivan Havlíček na zlínské hvězdárně

Kontakt


Architekt Ivan Havlíček

Vymýšlím a studuji architekturu. Také kreslím a věnuji se astronomii. V roce 1986 jsem vystudoval architekturu na FA ČVUT v Praze u profesora Emila Hlaváčka. Pracoval jsem na Útvaru hlavního architekta ve Zlíně, v průmyslové projekci automobilových závodů Pikaz Praha a od roku 1990 jsem nezávislým architektem ve vlastním atelieru. V architektuře se věnuji zejména přestavbám a rekonstrukcím starších staveb včetně konstrukčního řešení, vymýšlení nových staveb a nových koncepčních řešení, interierům, a výstavám. V období 1992 ÷ 2000 jsem spolupracoval s ing. Kateřinou Tuzarovou, většinou na úlohách týkajících se zahradní a krajinářské tvorby, dětských hřišť a veřejných prostranství. Na výstavních projektech spolupracuji s Františkem Petrákem.

Jako člen Zlínské astronomické společnosti se podílím na činnosti hvězdárny ve Zlíně. Jsem členem sdružení Aldebaran Group for Astrophysics.

altán

V oblasti architektury a stavebnictví se zabývám:

  • Rozbory stavebního, koncepčního či provozního architektonického problému.
  • Návrhy řešení ve formě od prvotního konceptu, přes studii až po prováděcí dokumentaci. V případě nezbytnosti územního či stavebního řízení také vypracuji dokumentaci dle požadavků Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Při vypracovávání dokumentace staveb spolupracuji dle potřeby a charakteru úlohy s odborníky příslušné stavební inženýrské specializace.

Číslo autorizace u ČKA: 1473
Typ autorizace: VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)