Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ FYZIKAVNPPLAZMAASTROFYZIKA
ASTRONOMICKÝ KURZELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

VELMI NESTANDARDNÍ PŘEDNÁŠKA

Kódy kurzu

TF 4: Velmi nestandardní přednáška (A0B02VNP, A0M02VNP, XP02VNP)
Nyní (LS 2018) 1. přednáška 22. února, čtvrtky 9:15 až 12:30, posl. 340, FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6

Čtvrtý díl kurzu teoretické fyziky byl kdysi zaměřen na fyziku plazmatu. Tato přednáška ale nyní probíhá na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské a rozrostla se do tří semestrů. Kdo se tedy chce něco dozvědět o plazmatu, může chodit tam. Na FEL ČVUT je čtvrtý semestr kurzu teoretické fyziky zcela otevřený a pokaždé věnován po dohodě se studenty jinému tématu. V minulých letech to byla například Obecná relativita nebo Kvantová teorie pole. Užitečné by mohly být Numerické metody ve fyzice nebo Teorie elektromagnetického pole. V roce 2018 poběží Vztah matematiky a fyziky, který běžel už jednou, v roce 2012.

Rok 2018: Vztah matematiky a fyziky
Nahrávky přednášek Videa Videa
skripta Skripta
 1. Od komplexních čísel ke kvaternionům
 2. Úvod do funkcí komplexní proměnné
 3. Skalární součin v širších souvislostech, l 2 a L2 prostory
 4. Vektorový součin v širších souvislostech, Lieova algebra
 5. Gradient a divergence
 6. Rotace a helicita
 7. Křivkové, plošné a objemové integrály
 8. Od Besselových funkcí ke kulovým
 9. Temperované distribuce, Greemova funkce
 10. Lokální zákony zachování
 11. Ukázka poruchové teorie na zvuku

Doplňkové materiály:
Kvaterniony: Doplňky .Maxwell I: Doplňky Maxwell II: Doplňky
Demistified (komplexní funkce): Doplňky Verlinde: Doplňky
epsilon-delta relace (gymnastika) Doplňky

Rok 2016: Základy obecné relativity
Učební text: Stáhnout
Videonahrávky

 1. Einsteinova sumační konvence, speciální relativita, Lorentzova transformace
 2. Metrika, tenzory, čtyřvektory
 3. Setrvačná a gravitační hmotnost, princip ekvivalence, LIS
 4. Kovariantní derivace, afinní konexe, Christofellovy symboly
 5. Paralelní přenos, rovnice geodetiky,newtonovská limita: audio 1 , audio 2 
 6. Změna chodu času, gravitační červený posuv, Poundův-Rebkův experiment (orig. článek), experimenty (pptx)
 7. Riemannův, Ricciho tenzor, skalární křivost a testování plochosti
 8. Tenzor hmoty a energie, Einsteinův gravitační zákon, velikost Λ
 9. Gravitační vlny, detektory gravitačních vln, reliktní gravitační vlny
10 Schwarzschildovo řešení, diagramy vnoření, Einsteinův-Rosenův most, černé díry
11. Lenseův-Thiringův jev (strhávání časoprostoru rotujícím tělesem)
12. Zakřivení světla, gravitační čočky a mikročočky, jejich využití
13. Fridmanova metrika a lehký úvod do kosmologie, Ω parametry
Aldebaran Homepage