Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ FYZIKAVNPPLAZMAASTROFYZIKA
ASTRONOMICKÝ KURZELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

TEORETICKÁ FYZIKA

Kódy kurzu

Proč je těch kódů tolik, to opravdu netuším.

TF 1: Teoretická mechanika (A0B02TF1, A0M02TF1, B02TF1, XP02TF1)
TF 2: Kvantová teorie (B0B02TF2, B0M02TF2, XP02TF2) LS 2018/2019
TF 3: Statistická fyzika (BV002SF) ZS 2019/2020, zápis od 10. června
TF 4: Velmi nestandardní přednáška (A0B02VNP, A0M02VNP, XP02VNP) LS 2019/2020

Anotace
Čtyřsemestrální kurz teoretické fyziky je určen pro hloubavější studenty a je matematicky poněkud náročnější. Veškerá potřebná matematika je ale na přednáškách odvozena, takže se jí nikdo nemusí bát. Absolventi tohoto kurzu dnes pracují na předních světových pracovištích (CERN, MPI,...). Samozřejmě není třeba absolvovat kurz celý, ale vybírat si jen části, které Vás zajímají. Kurz je vhodný pro hloubavé bakaláře, magistry i doktorské studenty. Nejbližší začátek kurzu je v zimním semestru 2014/2015. Obsah kurzu se dozvíte ze skript stažitelných u každé části. Mnoho let probíhá kurz v tradičním čase ve čtvrtek dopoledne od 9:15 do 12:30. Případné dotazy zodpovím emailem (kulhanek@fel.cvut.cz).
Teoretická mechanika (TF 1)
Teoretická mechanika je prvním dílem kurzu teoretické fyziky a je odrazovým můstkem k jakémukoli dalšímu studiu přírodních věd. Dozvíte se o popisu dějů v křivočarých souřadnicích, naučíte se Lagrangeovy a Hamiltonovy rovnice, Poissonovy závorky, souvislost zákonů zachování v přírodě se symetriemi ve vesmíru i další důležité věci. Hlavně si ale budete po absolvování přednášky umět k problému sestavit diferenciální rovnice, jejichž řešením je pohyb daného objektu, například elektronu v elektrických a magnetických polích.

Vybrané kapitoly z teoretické fyziky  Teoretická mechanika  Teoretická mechanika

Kvantová teorie (TF 2)
Kvantová teorie je druhým dílem kurzu teoretické fyziky, nadanější student ho ale může absolvovat samostatně, veškerá matematika je vysvětlena na přednášce. Poznáte podivné chování světa malých rozměrů, kde neplatí, že AB = BA. Důsledky tohoto faktu jsou dalekosáhlé: kvantování energie, relace neurčitosti, pravděpodobnostní charakter dějů v mikrosvětě, možnost být ve dvou stavech naráz. Bez pochopení kvantové teorie neporozumíte polovodičům, elektronickým součástkám, zápisu informace na hardisk, kvantovým počítačům, ani světu kolem vás.

Vybrané kapitoly z teoretické fyziky  Kvantová teorie  Kvantová teorie

Statistická fyzika (TF 3)
Statistická fyzika je třetím dílem kurzu teoretické fyziky, nadanější student ho ale může opět absolvovat samostatně, veškerá matematika je vysvětlena na přednášce. Ne vždy je možné sledovat pohyb každé částice nebo každého elementu látky. Jedinou možností jsou statistické výpočty, které odhalí nevídanou krásu přírody. Seznámíte se s tím, jak se chová látka v bílém trpaslíku, jak září velké množství fotonů pohromadě nebo jak se chovají magnetické látky. Popíšeme si i základní Monte Carlo metody, pomocí kterých se statistické problémy simulují na počítačích. S MonteCarlo simulacemi magnetických systémů se můžete seznámit v programu Michala Kaňoka Magnetika.

Vybrané kapitoly z teoretické fyziky  Statistická fyzika  Statistická fyzika  Monte Carlo simulace magnetik

Velmi nestandardní přednáška (TF 4)
Čtvrtý díl kurzu teoretické fyziky byl kdysi zaměřen na fyziku plazmatu. Tato přednáška ale nyní probíhá na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské a rozrostla se do tří semestrů. Kdo se tedy chce něco dozvědět o plazmatu, může chodit tam. Na FEL ČVUT je čtvrtý semestr kurzu teoretické fyziky zcela otevřený a pokaždé věnován po dohodě se studenty jinému tématu. V minulých letech to byla například Obecná relativita nebo Vztah matematiky a fyziky. Užitečné by mohly být Numerické metody ve fyzice nebo Teorie elektromagnetického pole.

2016: Obecná relativita  Obecná relativita

2018: Vztah matematiky a fyziky – učební text  Vztah matematiky a fyziky

Aldebaran Homepage