Fyzika II


(Petr Kulhánek)

Fyzika II


Na této stránce naleznete starší  materiály k přednášce Fyzika II. Dnes už se fyzika v tomto rozsahu neučí,a le přesto Vám mohou materiály pomoci při studiu a byla by škoda je smazat. Nenahrazují skripta ani doporučenou literaturu. Veškeré materiály si můžete stáhnout jako zip archiv (560 kB). Tato stránka byla vytvořena na katedře fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT jako pomocný materiál pro studenty. Poslední aktualizace proběhla v březnu 2001, později již stránky nebyly aktualizovány.
 
   Termodynamika     Kmity     Vlny     Elmg. vlny     Optika     Relativita     Kv. teorie   
   Příklady     Příklady     Příklady     Příklady     Příklady     Příklady     Příklady   
 

Studium

Aldebaran Homepage