Křivkové integrály. V SHOCKWAVE aplikaci se můžete seznámit s pojmem křivkového integrálu. Zvolte typ křivky a polohu zdrojového náboje a sledujte vliv na křivkový integrál ze skalárního součinu elektrického pole a elementu křivky. Modré šipky ukazují směr elementů křivky a červené šipky ukazují směr elektrického pole v příslušném elementu křivky. Scénu můžete natáčet myší, pomocí kurzorových kláves pohybujete nábojem a klávesami „=“ nebo „–“ zvětšíte či zmenšíte náboj. Tlačítkem „TOGGLE PATH“ můžete přepínat tvar křivky mezi kružnicí, čtvercovou a náhodnou. Po uzavřené křivce je v tomto konzervativním poli integrál nulový.