Skalární součin dvou vektorů. Interaktivní SHOCKWAVE aplikace vás seznámí s pojmem skalárního součinu dvou vektorů. Červený vektor vytvoří skalární součin se zeleným vektorem (je promítán do jeho směru). Výsledkem skalárního součinu je červená projekce do směru zeleného vektoru. Oblouk vytyčený červeným vektorem znázorňuje úhel mezi oběma vektory. Průhledný zelený vektor znázorňuje záporný směr zeleného vektoru. Velikost a směr červeného vektoru lze změnit kurzorovými klávesami, scénu lze natáčet a zoomovat myší (se stisknutým tlačítkem ctrl nebo start).