Souřadnicové soustavy. Tato interaktivní SHOCKWAVE aplikace ukazuje různé systémy souřadnic užívané při studiu elektromagnetického pole: kartézské, cylindrické (polární) a sférické. Klávesou „C“ lze mezi nimi přecházet. Pomocí kurzorových kláves a kláves CTRL+UP/DOWN lze zvoleným bodem pohybovat ve směru třech hlavních souřadnicových os příslušné soustavy. Malé šipky u zvoleného bodu ukazují jednotkové vektory příslušné soustavy souřadnic. Každá soustava má tři hlavní souřadnicové osy reprezentující tři povrchy – kartézské souřadnice: x, y, z; cylindrické souřadnice: r, θ, z; sférické souřadnice: r, θ, φ.