Skupenství

Skupenství představuje soustavu částic provázanou určitým způsobem. V pevném skupenství je vazba nejsilnější, například prostřednictvím krystalové mříže. V animaci si postupně na molekulární úrovni prohlédnete vodu vázanou ve formě ledu, poté ve formě chladné kapky a na závěr ve formě horké kapky, ze které se odpařují jednotlivé molekuly do okolí. Zdroj: Chandra/Harvard, 2007.