Plazma

V animaci jsou modře znázorněny atomy a žlutě elektrony. Obě komponenty se pohybují tepelným pohybem. Při srážkách dochází k interakci podle Coulombova zákona. Částice si vyměňují energii a hybnost. Podle zákona akce a reakce se vzájemné síly v celé soustavě vyruší. Na soustavu může ale působit externí síla, která způsobí změnu hybnosti celé soustavy (první věta impulzová) a externí moment sil, který způsobí změnu momentu hybnosti celé soustavy (druhá věta impulzová). Při interakci elektronu s atomem dojde tu a tam k vyslání fotonu. V průběhu animace se zvyšuje teplota (do soustavy je dodáváno teplo), chaotický pohyb se zvětšuje a stále častěji dochází k emisi fotonů. Emitované fotony mají různé vlnové délky. Nejčastěji zastoupená vlnová délka klesá s teplotou. Čím vyšší je teplota, tím kratší fotony jsou v průměru generovány (Wienův zákon). Celkový počet generovaných fotonů roste se čtvrtou mocninou teploty (Stefanův-Boltzmannův zákon). Zdroj: Chandra/Harvard, 2007.