Příklad dilatace času

Vesmírná loď letí vzdálenost 5 světelných hodin, kupříkladu ze Země na Pluto. Rychlost letu můžeme měnit pomocí horních tlačítek.
Aplet ukazuje, že hodiny v raketě běží pomaleji než dvojice hodin umístěných na Zemi a na Plutu.

Vzorec:

Formula

t' … časový interval na hodinách v raketě
t … časový interval na hodiních v systému Země-Pluto
v … rychlost rakety vůči systému Země-Pluto
c … rychlost světla ve vakuu

Poznámky:
  1. V zjednodušeném případě pracujeme s inerciálním systémem, ve kterém jsou Země a Pluto nehybné. Zejména byl zanedbán pohyb obou planet kolem Slunce.
  2. Podle jednoho ze základních výsledků teorie relativity by byla vesmírná loď vzhledem k pozorovateli v systému Země-Pluto zkrácena ve směru pohybu. Tato tzv.nbsp;Lorentzova kontrakce nebyla zde zohledněna při úvahách o možnosti odečítání hodin ze soustavy mimo kosmickou loď.
 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/timedilation_cz.htm
© Walter Fendt, November 15, 1997
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: September 6, 2009