Stojaté podélné vlnění

Tento Java aplet ukazuje stojaté (podélné) vlnění na příkladě vlastního kmitání vzduchového sloupce v trubici. Je to znázorněno vlastním kmitáním molekul vzduchu (modré body). Pochopitelně ve skutečnosti jsou tyto částice mnohonásobně menší a celý pohyb je podstatně rychlejší.

Na horním z obou diagramů je zobrazována velikost okamžité výchylky Δx (vzhledem ke střední poloze) v závislosti na místě x v trubici. Místa, kde se částice nepohybují tzv. uzly jsou v obrázku označeny U. Naopak místa, kde částice oscilují s maximální výchylkou tzv. kmitny jsou označeny písmenem K. Všimněme si, že na otevřeném konci trubice se vždy vytvoří kmitna, na uzavřeném konci naopak uzel.

Druhý diagram zobrazuje okamžitou výchylku hodnoty tlaku Δp od jeho střední hodnoty opět v závislosti na místě x v trubici. Mista, kde je tato změna tlaku největší jsou opět označeny jako kmitny K. Naopak místa, kde se tlak drží stále na stejné hodnotě jsou uzly U. Všimněte si, jak kmitně na horním diagramu odpovídá uzel na dolním (a naopak).

Tři tlačítka v pravém horním rohu zeleného panelu dovolují zvolit možnosti oboustranně otevřené, jednostranně uzavřené a zcela uzavřené trubice. Tlačítka "Vyšší mód" a "Nižší mód" zmenšují a zvětšují módy kmitání. Tedy frekvence se vždy zvýší/sníží na takovou nejbližší hodnotu, aby se opět na koncích vytvořil požadovaný uzel/kmitna.

V textovém poli lze měnit délku trubice. Po zadání délky trubice (a potvrzení klávesou "Enter") aplet spočítá příslušnou vlnovou délku a odpovídající frekvenci. Rychlost zvuku uvažujeme 343,5 m/s, což je hodnota pro teplotu 20 °C. Pochopitelně je ve výpočtu zanedbán vliv průměru trubice.

Pozn.:
Kliknete-li levým tlačítkem myši na kterékoliv místo v trubici, můžete zde i v obou diagramech sledovat okamžitou výchylku částice, kmitající okolo tohoto místa.

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/stlwaves_cz.htm
© Walter Fendt, June 8, 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 8, 2005