Pružinový oscilátor

Tento Java aplet ukazuje závislost okamžité výchylky, rychlosti, zrychlení, síly a energie při oscilacích pružinového oscilátoru (vliv tření neuvažueme).

Tlačítko "Reset" nastaví oscilátor do počáteční polohy. Druhým tlačítkem můžete simulaci spustit popřípadě pozastavit. Jestliže zvolíte volbu "Zpomaleně", pohyb se desetkát zpomalí. V určitých mezích můžete měnit tuhost pružiny, velikost gravitačního zrychlení, hmotnost závaží a amplitudu oscilací (nezapoměňte po zadání stisknout "Enter"). Dále lze pomocí přepínačů volit zobrazování pětí základních fyzikálních veličin.

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/springpendulum_cz.htm
© Walter Fendt, May 24, 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 1, 2005