Ohyb (difrakce) světla na štěrbině

 

 
Podmínka maxim:
 
α = 0°   or   a sin α  =  (k + ½) λ

a … šířka štěrbiny
α … úhel
k … řád maxima (1, 2, 3, …)
λ … vlnová délka

 
Podmínka minim:
 
a sin α  =  k λ

a … šířka štěrbiny
α … úhel
k … řád minima (1, 2, 3, …)
λ … vlnová délka

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/singleslit_cz.htm
© Walter Fendt, October 11, 2003
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: September 6, 2009