Skládání vektorů
(výslednice)

Tento aplet se zabývá skládáním sil působících na těleso (považujeme jej za hmotný bod). Pomocí nabídky na pravé straně můžeme zvolit počet působících sil. Tahem myší můžeme měnit velikosti a směry těchto sil (modré šipky).

Pokud chceme najít výslednou sílu působící na těleso, musíme provést složení sil. Jakmile klikneme na tlačítko "Výslednice" aplet postupně přenese jednotlivé vektory sil tak, aby bylo možné grafickým složením získat výslednici sil. Výslednice je znázorněna červeně. Konstrukci lze vymazat tlačítkem "Smazat konstrukci".

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/resultant_cz.htm
© Walter Fendt, November 2, 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: November 30, 2005