Čočkový hvězdářský dalekohled

Tento aplet simuluje jednoduchý čočkový astronomický dalekohled (převracející) skládající se ze dvou čoček, které se nazývají objektiv a okulár. Světelné paprsky přicházející zleva jsou lámány objektivem a okulárem až doletí k oku pozorovatele dívajícího se dalekohledem (napravo od okuláru). Všimněte si, že červené čáry představující paprsky přesně neodpovídají chování reálných paprsků lámajících se na povrchu obou čoček. Využíváme zde zjednodušující představy tzv. tenkých čoček, kdy zanedbáváme tlošťku čoček a předpokládáme lom na svislé ose symetrie čočky. Jetliže je ohnisková vzdálenost objektivu (f1) větší než ohnisková vzdálenost okuláru (f2), můžeme v tomto dalekohledu vidět zvětšený a převrácený obraz.

Ohniskovou vzdálenost objektivu a okuláru můžeme měnit od 0,05 až po 0,5 m (nezpomeňte potvrdit "Enter"). Pohybem myši můžeme i měnit směr dopadajících paprsků. Program vypočítá úhly mezi paprsky a optickou osou pro objektiv i okulár (znázorněno modře a zeleně) a hodnotu zvětšení. Jako příklad pozorování pomocí dalekohledu aplet ukazuje pohled na skupinu nejjasnějších hvězd souhvězdí Pleády. Vlevo dole je vidět, co lze pozorovat pouhým okem, vpravo dole pomocí dalekohledu.

Zvětšení čočkového hvězdářského dalekohledu γ lze pro malé úhly spočítat podle následujícího vzorce:

γ =  –  f1 
f2

γ … Úhlové zvětšení
f1 … Ohnisková vzdálenost objektivu
f2 … Ohnisková vzdálenost okuláru

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/refractor_cz.htm
© Walter Fendt, March 8, 2000
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: September 6, 2009