Lom světelného paprsku

Paprsek světla dopadá z levého horního rohu na rozhraní dvou optických prostředí. (Můžete vybrat různé látky vpravo v seznamu.) Prostředí s větším indexem lomu, je namalováno modře (druhé žlutě). Pomocí levého tlačítka a pohybu myši můžete měnit úhel dopadu paprsku. Aplet znázorní odražený a lomený paprsek a určí odpovídající úhly:

Úhel dopadu (černý)
Úhel odrazu (modrý)
Úhel lomu (červený)

Poznámka:
V praxi je index lomu rozdílný pro různé vlnové délky. Tento jev se nazývá disperze (zde ji neuvažujeme).
 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/refraction_cz.htm
© Walter Fendt, December 20, 1997
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: July 19, 2007