Kladkostroj

Kladkostroj je jednoduché zařízení, se kterým můžeme zdvihat těžká břemena menší silou. Tento aplet simuluje jednoduchý kladkostroj s dvěma, čtyřmi a nebo šesti kladkami. V ideálním případě, kdy můžeme zanedbat hmotnost volných kladek a tření, redukuje kladkostroj potřebnou sílu na polovinu (resp. čtvrtinu, šestinu). Pochopitelně "ušetření" síly se projeví na prodloužení dráhy, po které musí tato síla působit (Plyne ze zákona zachování energie). Jestliže tedy chceme břemeno zdvihnout o 1 metr, musíme konec lana stáhnout o 2 (resp. 4 či 6) metry.

Myší můžete zvihnout břemeno. Stisknete-li přitom tlačítko myši, objeví se siloměr na kterém můžete odečíst velikost síly. Na zeleném panelu můžete vybrat počet kladek, zadat hmotnost břemena a hmotnost volných kladek (nezapomeňte povrdit klávesou "Enter"). Nesmyslné či příliš veliké hodnoty (max. výsledná síla 10 N) budou omezeny.

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/pulleysystem_cz.htm
© Walter Fendt, March 24, 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 1, 2005