Pohyb v homogenním grav. poli (vrhy)

Tento Java aplet demonstruje pohyb v homogenním gravitačním poli.

Tlačítko "Reset" nastaví střelu do původní pozice. Pomocí druhého tlačítka můžeme spustit, popř. pozastavit, simulaci. Pro lepší sledování pohybu můžeme volbou "Zpomaleně" celou simulaci 10x zpomalit. V určitém rozmezí můžeme měnit základní parametry pokusu, např. počáteční výšku, počáteční rychlost, elevační úhel, hmotnost střely a velikost gravitačního zrychlení. Nastavením pěti knoflíků (vpravo dole) lze sledovat změnu různých fyzikálních veličin v průběhu experimentu (souřadnice, rychlost, zrychlení, síla, energie).

Vliv odporu vzduchu je zanedbán.

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/projectile_cz.htm
© Walter Fendt, September 13, 2000
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 1, 2005