Potenciometer

Potenciometr je elektrotechnická součástka, která slouží jako regulovatelný odporový napěťový dělič. Používá se k přímému řízení různých elektronických zařízení (například audio a video technika), někdy též jako i snímač (např. polohy).

Nejjednodušší potenciometr se skládá z odporové dráhy, po níž se ovládacím prvkem pohybuje kontakt tzv. jezdec. Pokud je tento jezdec na otáčivé ose, mluvíme o otočném potenciometru, pokud je jezdec posuvný lineárně, mluvíme o tahovém potenciometru.

 

 

 
Physics
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/potentiometer_cz.htm
© Walter Fendt, February 11, 2006
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: September 11, 2009