Matematické kyvadlo

Tento Java aplet zobrazuje závislost okamžité výchylky, rychlosti, tečného zrychlení, síly a energie během kývání kyvadla (tření zanedbáváme).

Tlačítko "Reset" nastaví kyvadlo do počáteční polohy. Druhým tlačítkem můžete simulaci spustit popřípadě pozastavit. Jestliže zvolíte volbu "Zpomaleně", pohyb se desetkát zpomalí. V určitých mezích můžete měnit délku vlákna závěsu, velikost gravitačního zrychlení, hmotnost závaží a amplitudu oscilací (nezapoměňte po zadání stisknout "Enter"). Dále lze pomocí přepínačů volit zobrazování pětí základních fyzikálních veličin.

Zanedbatelný vliv velikosti amplitudy na velikost periody kmitů zde není uvažován.

 

 
Fyzika
Fyzika - Aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/pendulum_cz.htm
© Walter Fendt, May 21, 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 1, 2005

Poděkování panu Marc Burgess za jeho podnětné návrhy!