Newtonova houpačka

Tento aplet simuluje známý experiment, který který demonstruje zákon zachování hybnosti a energie.

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/ncradle_cz.htm
© Walter Fendt, November 4, 1997
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 1, 2005