Magnetické pole
přímého vodiče s elektrickým proudem

V okolí každého vodiče s proudem se vytváří magnetické pole. Tento aplet simuluje experiment vytvoření magnetického pole v okolí přímého vodiče s proudem. Svislým vodičem protéká elektrický proud. Směr proudu můžeme měnit červeným tlačítkem. V obou případech je vidět, ke kterým pólům zdroje je vodič připojen. Červená šípka udáva dohodnutý směr proudu. Všimněte si, že směr pohybu elektronů (zelené tečky) je opačný než tento stanovený směr proudu!

Magnetka, kterou pomocí myši můžeme po podložce pohybovat, ukazuje orientaci magnetického pole v daném místě. Severní a jižní pól magnetky je znázorněný červenou a zelenou barvou. Vliv magnetického pole Země zanedbáváme.

Magnetické indukční čáry magnetického pole přímého vodiče s proudem jsou soustředné kružnice okolo vodiče. Orientace magnetických indukčních čar (modré šípky) určíme Ampérovým pravidlem pravé ruky:

Naznačíme uchopení vodiče do dlaně pravé ruky tak, aby odtažený palec ukazoval směr proudu. Potom ohnuté prsty ukazují směr magnetických indukčních čar (orientaci magnetického pole).
 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/mfwire_cz.htm
© Walter Fendt, September 18, 2000
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 2, 2005