Magnetické pole tyčového magnetu

Magnetické pole tyčového magnetu může být v nejjednodušším případě sledováno pomocí magnetické střelky (magnetky). Magnetické póly magnetu i magnetky jsou vyznačeny následujícími barvami:

severní pól červená
jižní pól zelená

Budeme-li pomocí myši pohybovat magnetkou okolo magnetu, vykreslí se modře tvar magnetické indukční čáry, která prochází středem magnetky. Modré šípky vyznačují směr magnetického pole, které je vně magnetu definováno jako směr označený severním pólem magnetky. Změníme-li polaritu tyčového magnetu (zelené tlačítko), změní se i směr indukčních čar.

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/mfbar_cz.htm
© Walter Fendt, April 20, 2001
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 2, 2005