Lorentzova síla

Tento Java aplet demonstruje Lorentzovu sílu, působící na zavěšený vodič v magnetickém poli podkovového magnetu.

Můžete zapnout (vypnout) elektrický proud tlačítkem ("Zapnuto / Vypnuto"). Další dvě tlačítka ("Opačný proud" a "Otočit magnet") umožňují měnit směr proudu nebo magnetického pole. Jestliže jsou vybrána odpovídající zatržítka, aplet zobrazuje směr proudu (červené šipky), indukční čáry magnetického pole (modré) a Lorentzovu sílu (černá šipka).

 

Směr Lorentzovy síly můžeme určit pomocí známého pravidla levé ruky:

Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly (dohodnutý) směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem.
 

 
Fyzika
Fyzika - aplet

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/lorentzforce_cz.htm
© Walter Fendt, June 1, 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 2, 2005