Zákon páky

Na znázorněné dvojzvratné páce jsou zavěšena závaží, každé má tíhu 1 N. Jedno barevné políčko na páce odpovídá vzdálenosti 0,10 m. Momentálně je páka v rovnováze.

Tlačítkem myši můžete závaží na páku přidávat, přendavat a nebo odebírat.

Aby byla páka v rovnováze, musí se levotočivý moment otáčení rovnat hodnotě momentu pravotočivého.
 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/lever_cz.htm
© Walter Fendt, November 2, 1997
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 1, 2005