Druhý Keplerův zákon

Ve kterém bodě své eliptické dráhy se nalézá planeta v určitý okamžik? Konečně v roce 1609 mohl Johannes Kepler zodpovědět tuto otázku následujícím zákonem:

Druhý Keplerův zákon pro pohyb planet:
Obsahy ploch opsaných průvodičem planety za jednotku času jsou konstantní.

Tento zákon je ilustrován v následující počítačové simulaci. V pravém horním rohu panelu si můžeme vybrat jednu z devíti planet Sluneční soustavy nebo Halleyovu kometu. Navíc můžeme studovat i dráhu imaginárního nebeského tělěsa, jehož hlavní poloosu a ekcentricitu můžeme zadat (nezapoměňte potvrdit klávesou "Enter"). Klávesou "Pauza / Pokračovat" můžeme animaci pozastavit. Volbou "Zpomaleně" lze celou animaci 10x zpomalit. Při volbě "Oblasti" lze posuvníkem měnit velikost dvou protilehlých ploch opsaných průvodičem. Pod každou oblastí je měřen čas, který planeta v této oblasti setrvává. Lze zobrazit vektor okamžité obvodové rychlosti planety či komety. Aplet též zobrazuje numerické hodnoty okamžité rychlosti včetně maximální a minimální hodnoty a okamžitou vzdálenosti od Slunce (v tzv. astronomických jednotkách; 1 AU = 1,49597870 · 1011 m).

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/keplerlaw2_cz.htm
© Walter Fendt, April 4, 2000
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 1, 2005