Zobrazení spojnou čočkou

Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného materiálu. Slouží především v optice, ale také v jiných oborech, pro ovlivnění šíření světla v širším smyslu, tj. viditelného světla, infračerveného a ultrafialového záření.

Spojná čočka (též spojka nebo konvexní čočka) je optická čočka, která přeměňuje rovnoběžný svazek paprsků na sbíhavý. Spojná čočka 1) je uprostřed silnější než na okrajích. Dopadá-li na spojku rovnoběžný svazek paprsků, vycházející sbíhavý paprsek směřuje do bodu, který se označuje jako ohnisko. Jeho vzdálenost od hlavní roviny čočky se v geometrické optice označuje jako ohnisková vzdálenost (ozn. f).

Význačné paprsky spojky:
Nejjednodušší popis šíření paprsků čočkou poskytuje geometrická optika - pro zobrazování pomocí čoček požíváme chodu tzv. význačných paprsků.

Spojky se kupříkladu používají jako čočky do brýlí pro korekci dalekozrakosti nebo jako lupa.

 

 

Zobrazovací rovnice:
Zobrazení spojnou čočkou se řídí podle tzv. zobrazovací rovnice, která vyjadřuje vztah mezi předmětovou vzdáleností a, obrazovou vzdáleností a' a ohniskovou vzdáleností f. Zobrazovací rovnice má následující tvar 2):

1
a
 +  1
a'
 =  1
f

Následující obecnější výraz zachycuje i vztah pro zvětšení Z (velikost předmětu y a obrazu y'):

Z =  y'
y
 =  – a'
a
 =  – a' – f
f
 =  – f
a – f
 

Pozn:
1) pokud je vytvořená z opticky hustšího prostředí než je okolí
2) při dodržení středoškolské znaménové konvence
 

 
Physics
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/imageconvlens_cz.htm
© Walter Fendt, December 23, 2008
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: September 11, 2009