Hydrostatický tlak v kapalinách

V této simulaci je měřen hydrostatický tlak pomocí manometrické trubice tvaru U. Na horní straně červené komory je pružná membrána, která se deformuje podle velikosti hydrostatického tlaku. Následkem toho tlak vzduchu v růžové trubici narůstá a tím zvedá pravou hladinu kapaliny v U-trubici. Rozdíl pravé a levé hladiny kapaliny určuje hodnotu hydrostatického tlaku působícího na membránu.

Pozn.:
Předpokládáme, že kapaliny v U-trubici a v nádobě jsou stejné.
Všimněte si, že je měřen pouze tlak v kapalině, nikoliv tlak atmosférický!

Tato simulace se zabývá vztahem mezi velikostí hydrostatického tlaku a hloubkou ponoření. Manometr můžeme více nebo méně ponořit pomocí pohybu myši. Na pravé straně je možné vybrat jednu z několika kapalin, popřípadě můžete přímo zadat konkrétní hodnoty hustoty a hloubky ponoření. V pravém dolním rohu se zobrazuje aktuální hodnota hydrostatického tlaku (v hPa).
(1 hPa = 1 hektopascal = 100 Pa = 100 N/m2)

Vidíme, že hydrostatický tlak ve vodě vzrůstá přibližně o 1 hPa na každý centimetr hloubky.

Následující vzorec je platný obecně:

p   =  h ρ g

p … hydrostatický tlak v kapalině
h … hloubka
ρ … hustota kapaliny
g … gravitační zrychlení

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/hydrostpr_cz.htm
© Walter Fendt, February 3, 1999
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: September 6, 2009