Odraz a lom vlnění
(Huygensův princip)

Tento Java aplet vysvětluje odraz a lom obecného vlnění pomocí Huygensova principu. Na první aninaci vidíme vlnoplochu dopadající na rozhraní dvou prostředí. Tlačítkem "Další krok" přejdete k následující animaci, kde je naznačeno, jak se body na rozhraní stávají zdrojem nových elementárních vlnoploch a jak se toto vlnění šíří v jednolivých prostředí. V dalším kroku se výsledná vlnoplocha vytvoří jako obalová křivka elemetárních vlnoploch vytvořených body na rozhraní. Současně se i spočítá úhel šíření vlnění v jednotlivých prostředí. Na závěr se vyznačí směr šíření, úhly lomu a odrazu. Poslední ukázkou je užití tohoto principu pro více vlnoploch.

V textových polích můžete zadávat indexy lomu obou prostředí a úhel dopadu (Zadání nezapomeňte potvrdit klávesou "Enter").

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/huygenspr_cz.htm
© Walter Fendt, March 5, 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 3, 2005