Generátor

Tento Java aplet simuluje generátor, který je z důvodu celkové přehlednosti zredukovaný jen na podstatné části. Místo kotvy s mnoha závity a ocelovým jádrem se zde otáčí jen jediný závit.

Volbami vpravo nahoře na zeleném panelu lze vybrat mezi generátorem střídavého proudu (alternátor) a generátorem stejnosměrného proudu (dynamo). Tlačítkem pod touto volbou se dá měnit směr otáčení. Posuvníkem lze měnit rychlost otáčení. Tlačítkem "Pauza / Pokračovat" lze situaci zastavit a opět rozběhnout (Zastavení však neznamená skutečné zastavení - to by se přestalo indukovat napětí).

Černé šipky ukazují směr pohybu, magnetické siločáry (od červeného severního pólu magnetu k jižnímu zelenému) jsou nakresleny modře. Na červených vodičích je znázoněn dohodnutý směr elektrického proudu.

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

Poděkování panu Jürgen Giesen, který svými návrhy přispěk ke vzniku tohoto apletu a také panu Teunovi Koopsovi za jeho zlepšovací návrh.

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/generator_cz.htm
© Walter Fendt, May 8, 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 2, 2005