Rozklad síly do směrů

Rozklad síly do dvou daných směrů provádíme pomocí vektorového rovnoběžníku. Vzniklé vektory nazýváme složky vektoru.

Na zeleném panelu můžete zadat velikost síly, která se bude rozkládat do dvou směrů (červený a modrý). Dále můžete zadat úhly, které tyto směry svírají s vektorem původní síly. Totéž můžete provést i přímo tahem myší na jednotlivých objektech. Tlačítkem "Rozložit" získáte složky do směrů, jejich velikost bude vypočtena v dolní části zeleného panelu.

 

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/forceresol_cz.htm
© Walter Fendt, May 30, 2003
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 1, 2005